Vitajte na našich webových stránkach!

Naše patenty

Spoločnosť OK Technology, získala viac ako 100 patentov a patentov na úžitkové vzory a získala množstvo ocenení za vedecký a technologický pokrok, ktorých produktový systém zahŕňal priemysel hodvábneho papiera, priemysel hygienických výrobkov, lekársky priemysel a priemysel výrobkov osobnej ochrany.

Ukážte niektoré patenty

Patent vynálezu: Papierový baliaci stroj na veľké vrecká z papierového vrecka

Patent vynálezu: Automatický skladací stroj na tvárové tkanivá s premenlivou špecifikáciou

Patent vynálezu: Automatický skladací stroj na tvárové tkanivá

Patent vynálezu pre: mechanizmus formovania baliaceho stroja na balenie toaletného papiera

Patent vynálezu pre: mechanizmus otvárania vreciek baliacich strojov na toaletné papierové vrecia

 Patentový vynález pre: zariadenie na stohovanie okrúhlych toaletných papierov

 Patent na vynález pre: Výrobnú linku na výrobu vreckoviek

 Patentový vynález pre: zariadenie na stohovanie okrúhlych toaletných tkanív

Patent vynálezu: Ploché bezdierkové stohovacie zariadenie na role